• Εμπορία γεωργικών ειδών, ειδών αυτόματου ποτίσματος, μηχανημάτων.
 • Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ειδών γυμναστικής ή αθλητισμού.
 • Άσκηση πάσης φύσεως εμπορίας, εισαγωγικής και εξαγωγικής, ελληνικών και ξένων προϊόντων.
 • Χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους. (εξοπλισμός παιδικών χαρών).
 • Χονδρικό εμπόριο συστημάτων καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων.
 • Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγών και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα.
 • Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων.
 • Χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων.
 • Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και ελκυστήρων.
 • Χονδρικό εμπόριο αζωτούχων λιπασμάτων, ορυκτών ή χημικών.
 • Χονδρικό εμπόριο μυκητοκτόνων, φαρμάκων κατά των τρωκτικών και παρόμοιων προϊόντων.
 • Χονδρικό εμπόριο χώματος καταλλήλου για την κηπουρική.