Η κατασκευή κηποτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών συστημάτων, όπως και η διάνοιξη γεωμετρήσεων, η κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων.

Συστήματα άρδευσης με σύγχρονα συστήματα εξοικονόμησης νερού, υπόγειας λειτουργίας, με δημιουργία κεντρικού δικτύου με ενιαίο σύστημα ελέγχου (μονοκαλωδιακό σύστημα), απομακρυσμένου ελέγχου, συνδεόμενα με μετεωρολογικούς σταθμούς.

Η σωστή άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα προσφέρει μείωση της απαιτούμενης ποσότητας νερού άρδευσης, ομοιόμορφη ανάπτυξη φυτών, ανάπτυξη χλοοτάπητα χωρίς κηλίδες ξήρανσης ή μυκήτων, αποφυγή ασθενειών στα φυτά.

Τα φυτοτεχνικά έργα αποτελούνται από ζωντανούς οργανισμούς και ως τέτοια κατά τη συντήρησή τους προϋποθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις γεωπονίας, για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε είδους φυτού στις διάφορες εποχές του χρόνου, γνώσεις φυτοπροστασίας, τεχνογνωσία καλλιεργητικών φροντίδων κ.λπ.

Αφορά μια σειρά ετήσιων και εποχιακών εργασιών, που υποστηρίζονται από ειδικευμένους γεωπόνους.