Υπηρεσίες & Εμπορία


Υπηρεσίες φυσικού τοπίου

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών. Γεωφυσικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών.


 Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Κατασκευή κηποτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών συστημάτων, όπως και η διάνοιξη γεωμετρήσεων, η κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων.


Χονδρικό εμπόριο

Χονδρικό εμπόριο κάδων, φτυαριών, αρπαγων και λαβών για γερανούς, εκσκαφείς και παρόμοια οχήματα. Χονδρικό εμπόριο αγροτικών και δασοκομικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων και ελκυστήρων.

Ποιά είναι η Kergon?

Content ImageContent ImageΠροσπαθούμε να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα, και να υπερβαίνουμε τις προσδοκιες του πελάτη σε όλα τα επίπεδα.

Με επιτυχημένα έργα στο ενεργητικό μας, μπορούμε με υπερηφάνεια να πούμε ότι είμαστε μια από τις πιο αξιόπιστες κατασκευαστικές εταιρείες τόσο στις εγχώριες όσο και διεθνείς κατασκευαστικές εργασίες.

Η Έδρα της εταιρίας βρίσκεται επί της οδού Επαμεινώνδα 18 στην Καλλιθέα Αττικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η υπόσχεσή της KERGON ΙΚΕ ως ανάδοχος είναι να δίνει αξία σε κάθε έργο, παρέχοντας παράλληλα την επαγγελματική εμπειρία, εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και την ποιότητα κατασκευής.

Πελάτες – Πιστοποιητικά

Client
Client
Client
Client
Client
Client