Η Kergon ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται σε έναν ανταγωνιστικό αλλά εξίσου δημιουργικό χώρο, επενδύει συνεχώς σε εξοπλισμό, εκπαίδευση του προσωπικού της και νέα τεχνολογικά προγράμματα, θέτοντας ψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στον κλάδο της Κατασκευής Έργων Πρασίνου.


Η εταιρεία, στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και εκτελεί τα έργα της με επαγγελματισμό και ποιότητα. Στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας περιλαμβάνονται γεωπόνοι, αρχιτέκτονες τοπίου, περιβαλλοντολόγος, εργοδηγοί έργων, τεχνικοί άρδευσης, κηποτέχνες, μηχανικοί κατασκευών, ειδικευμένοι τεχνίτες, όπως επίσης και επανδρωμένο τμήμα συντήρησης ιδιωτικών κήπων. Για τη σωστή λειτουργία της, η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο γραφείο με τμήμα γραμματειακής υποστήριξης, λογιστήριο και τμήμα διαγωνισμών. Η δυναμική της συνεργασία της με μονάδες παραγωγής φυτών εξασφαλίζει μεγάλη διαθεσιμότητα και ποικιλία φυτών, προσαρμοσμένα για τις κλιματολογικές συνθήκες των έργων κατασκευής.


Σύσταση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με επωνυμία: «KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο : «KERGON ΙΚΕ».

Α) ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Επαμεινώνδα 18, Καλλιθέα, Αττική)