ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

  • Εγκατάσταση δικτύου παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων.
  • Εφαρμογές για ιπτάμενα έντομα (ψεκασμοί περιμετρικά των κτιρίων, χρήση προνυμφοκτόνων σκευασμάτων)
  • Άμεση αντιμετώπιση προσβολής άλλων εντόμων Υγειονομικής σημασίας.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

  • Δίκτυο δολωματικών σταθμών, ικανό για την αποτελεσματική προστασία  από τρωκτικά.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

  • Προδιαγραφές σύγχρονης τεχνολογίας
  • Τεχνική απολύμανσης με ομοιόμορφα αποτελέσματα, με ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου στο χώρο.
  • Η απολύμανση διενεργείται με σύγχρονες μεθόδους, με ψεκασμό ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος να αποβάλλει τα
    απολυμαντικά στο χώρο υπό μορφή νέφους ή spray μιάς χρήσης.