Ο σχεδιασμός αποτελεί το πρώτο  ίσως και το σπουδαιότερο βήμα για τη διαμόρφωση ενός τοπίου.

Αξιοποιώντας το φυσικό περιβάλλον και τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουμε ένα περιβάλλον όμορφο και ξεχωριστό για κάθε περίπτωση.

Ενδεικτικά:

  • Πάρκα αναψυχής
  • Παιδότοποι
  • Θεματικά Πάρκα
  • Εμπορικά πάρκα
  • Ξενοδοχεία
  • Πράσινο πόλεως
  • Ιδιωτικοί κήποι.

Εξασφαλίζοντας σωστό σχεδιασμό επιτυγχάνουμε τη μείωση του κόστους κατασκευής αλλά και την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης (κατανάλωση ενέργειας, ύδατος, αναλώσιμων και εργατικών).