Σ.Ε.Φ.

Το πάρκο του ΣΕΦ αφορά μια έκταση 600 στρεμμάτων, με μεγάλη προσέλευση από το κοινό, καθώς είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης και δίπλα στη θάλασσα. Η συντήρησή του περιελάμβανε την περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη φυτοπροστασία και τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών, τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου.

Ολυμπιακό Προπονητήριο Baseball

Το έργο περιελάμβανε τη συντήρηση 2 γηπέδων baseball, 9 στρεμμάτων έκαστο, και όλη τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων (εξυγίανση εδάφους, φυτεύσεις, άρδευση).

Ολυμπία Οδός

Το έργο αφορά την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου στον αυτοκινητόδρομο Ολυμπία Οδός, σε έκταση 98 χιλιομέτρων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχή συντήρηση, έχει ολοκληρωθεί το 50% του αντικειμένου του και οι εργασίες περιλαμβάνουν προετοιμασία, εδαφοβελτίωση, φυτεύσεις και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου.

Ιονία Οδός

Το έργο αφορούσε την κατασκευή και τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου για τον αυτοκινητόδρομο σε έκταση 13 χιλιομέτρων.
Κατά την προετοιμασία του χώρου έγιναν ιδιαίτερες εργασίες βελτίωσης του εδάφους και ενσωματώθηκαν εδαφοβελτιωτικά και στοιχεία θρέψης, ενισχύοντας τη ριζοβολία και την ανάπτυξη των φυτών