Πεζογέφυρα Calatrava

Το έργο αφορούσε τη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου χώρου, της πεζογέφυρας Calatrava, σήμα κατατεθέν για την Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων. Περιελάμβανε τις κηποτεχνικές εργασίες καθώς και την εγκατάσταση αυτόματου δικτύου ποτίσματος.

Ολυμπία Οδός

Το έργο αφορά την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου στον αυτοκινητόδρομο Ολυμπία Οδός, σε έκταση 98 χιλιομέτρων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχή συντήρηση, έχει ολοκληρωθεί το 50% του αντικειμένου του και οι εργασίες περιλαμβάνουν προετοιμασία, εδαφοβελτίωση, φυτεύσεις και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου.

Ιονία Οδός

Το έργο αφορούσε την κατασκευή και τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου για τον αυτοκινητόδρομο σε έκταση 13 χιλιομέτρων.
Κατά την προετοιμασία του χώρου έγιναν ιδιαίτερες εργασίες βελτίωσης του εδάφους και ενσωματώθηκαν εδαφοβελτιωτικά και στοιχεία θρέψης, ενισχύοντας τη ριζοβολία και την ανάπτυξη των φυτών

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Το έργο αφορούσε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κα καθημερινά δέχεται έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτιών.
Η αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την ανάδειξή της.
Η εταιρεία μας ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει όλη την ανάπλασή του. Το αποτέλεσμα δημιούργησε ένα όμορφο περιβάλλον για την είσοδο σε έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο

Αττική Οδός

Το έργο αφορούσε εργασίες πρασίνου στην Αττική Οδό, στον Κόμβο 20 αεροδρομίου, τον μεγαλύτερο κόμβο όλου του έργου. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλες τις εργασίες κατασκευής του έργου πρασίνου, την κατασκευή αρδευτικού δικτύου με υπόγειο σύστημα, τη φύτευση δένδρων και θάμνων, τη σπορά χλοοτάπητα κ.ά. Το αρδευτικό δίκτυο κάλυψε μια έκταση 65 στρεμμάτων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα με υπόγειο αυτοματοποιημένο δίκτυο.

Για τους σκοπούς της άρδευσης χρησιμοποιεί εξολοκλήρου νερό βιολογικού καθαρισμού που μεταφέρεται με αγωγό 12 χλμ. από τα ΣΕΑ, κατασκευασμένου ειδικά για το σκοπό αυτό.