Σ.Ε.Φ.

Το πάρκο του ΣΕΦ αφορά μια έκταση 600 στρεμμάτων, με μεγάλη προσέλευση από το κοινό, καθώς είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης και δίπλα στη θάλασσα. Η συντήρησή του περιελάμβανε την περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη φυτοπροστασία και τις καλλιεργητικές φροντίδες των φυτών, τις εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου.