Ολυμπιακό Προπονητήριο Baseball

Το έργο περιελάμβανε τη συντήρηση 2 γηπέδων baseball, 9 στρεμμάτων έκαστο, και όλη τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του σταδίου, συνολικής έκτασης 25 στρεμμάτων (εξυγίανση εδάφους, φυτεύσεις, άρδευση).