Ολυμπία Οδός

Το έργο αφορά την κατασκευή και συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου στον αυτοκινητόδρομο Ολυμπία Οδός, σε έκταση 98 χιλιομέτρων. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχή συντήρηση, έχει ολοκληρωθεί το 50% του αντικειμένου του και οι εργασίες περιλαμβάνουν προετοιμασία, εδαφοβελτίωση, φυτεύσεις και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου.