Ιονία Οδός

Το έργο αφορούσε την κατασκευή και τη συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού δικτύου για τον αυτοκινητόδρομο σε έκταση 13 χιλιομέτρων.
Κατά την προετοιμασία του χώρου έγιναν ιδιαίτερες εργασίες βελτίωσης του εδάφους και ενσωματώθηκαν εδαφοβελτιωτικά και στοιχεία θρέψης, ενισχύοντας τη ριζοβολία και την ανάπτυξη των φυτών