Διαχείριση υγρότοπου Ψήφτας Τροιζηνίας

Σε μια έκταση 14.000 στρεμμάτων πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης του χώρου, που μετέτρεψαν την περιοχή σε έναν φιλόξενο υγροβιότοπο.