Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Το έργο αφορούσε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κα καθημερινά δέχεται έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτιών.
Η αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την ανάδειξή της.
Η εταιρεία μας ανέλαβε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει όλη την ανάπλασή του. Το αποτέλεσμα δημιούργησε ένα όμορφο περιβάλλον για την είσοδο σε έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο