Αττική Οδός

Το έργο αφορούσε εργασίες πρασίνου στην Αττική Οδό, στον Κόμβο 20 αεροδρομίου, τον μεγαλύτερο κόμβο όλου του έργου. Η εταιρεία μας ανέλαβε όλες τις εργασίες κατασκευής του έργου πρασίνου, την κατασκευή αρδευτικού δικτύου με υπόγειο σύστημα, τη φύτευση δένδρων και θάμνων, τη σπορά χλοοτάπητα κ.ά. Το αρδευτικό δίκτυο κάλυψε μια έκταση 65 στρεμμάτων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα με υπόγειο αυτοματοποιημένο δίκτυο.

Για τους σκοπούς της άρδευσης χρησιμοποιεί εξολοκλήρου νερό βιολογικού καθαρισμού που μεταφέρεται με αγωγό 12 χλμ. από τα ΣΕΑ, κατασκευασμένου ειδικά για το σκοπό αυτό.